TELEFONO

TELEFONO

sábado, 27 de septiembre de 2014

EL PART EN LA GOSSA I LA GATA


EL PART EN LA GOSSA I LA GATA

La gestació en la gossa dura un promig de 65 dies, i en la gata de 63 a 65 dies. Quan la data del part s’acosta, veiem en les femelles una sèrie de canvis, com l’augment de la mida de les mames, l’aparició de llet i un comportament alterat.

Dins les 24h abans del part, hi ha una caiguda de la temperatura corporal, generalment per sota de 37,2ºC (normal entre 38 i 39ºC).

En aquest moment ja hem de tenir preparat el lloc on es succeirà el part; ha d’estar sec, protegit dels corrents d’aire i ser tranquil. La mare ha de tenir accés a l’exterior per fer les seves necessitats, i aigua i menjar a disposició.

El part es succeeix en tres etapes:

·        Etapa 1: hi ha contraccions uterines difícils d’observar, i dilatació del coll de la matriu. Sol durar de 6 a 24h; les gosses solen mostrar signes d’inquietud, por, conducta de niu i anorèxia, mentre que les gates solen estar inquietes, amb la respiració accelerada i pot ser que vocalitzin.

·        Etapa 2: és en la que es produeix l’expulsió dels fetus; entre cada fetus expulsat pot transcórrer un temps d’entre 15 minuts i 4 hores. Tot el procés sol durar entre 2 i 12h, però en ventrades grans es pot allargar 24h.

·        Etapa 3: és en la qual s’expulsen les placentes; hi ha d’haver una placenta per cada fetus expulsat i generalment solen aparèixer units pel cordó umbilical però en alguns casos poden expulsar-se de minuts a hores més tard.

 

Un cop acabat el part, ens hem d’assegurar que la mare es fa càrrec dels cadells, llepant-los i permetent que mamin. Hem d’estar al seu costat però sense molestar-la, ja que si se senten massa observades les femelles poden deixar els cadells.

La mare seguirà expulsant secrecions a través de la vagina durant 4 a 6 setmanes, que passaran a ser de color marró o vermellós.

 

Quan es confirma la gestació en la gossa i la gata, es recomana fer una radiografia de control una setmana abans de la data prevista de part, per saber quants cadells porten i estar previnguts si apareixen problemes durant el part.

 

EL PARTO EN LA PERRA I LA GATA

La gestación en la perra dura un promedio de 65 días, y en la gata de 63 a 65 días. Cuando la fecha de parto se acerca, observamos en las hembras una serie de cambios, como el aumento en el tamaño de las mamas, la aparición de leche i un comportamiento alterado.

Dentro de las 24h antes del parto, se produce una caída de la temperatura corporal, generalmente por debajo de los 37,2ºC (normal entre 38 y 39ºC).

En éste momento, debemos tener preparado el espacio donde se producirá el parto; tiene que estar seco, protegido de corrientes de aire y ser tranquilo. La madre debe tener acceso al exterior para hacer sus necesidades, y agua y comida a disposición.

El parto se sucede en tres etapas:

  • Etapa 1: existen contracciones uterinas difíciles de observar, y dilatación del cuello de la matriz. Suele durar de 6 a 24h; las perras suelen mostrar signos de inquietud, miedo, conducta de nido y anorexia, mientras que las gatas suelen estar inquietas, con la respiración acelerada i puede ser que vocalicen.
  • Etapa 2: es en la que se produce la expulsión de los fetos; entre cada feto expulsado puede transcurrir un tiempo de entre 15 minutos y 4 horas. Todo el proceso suele durar entre 2 y 12h, pero en camadas grandes puede alargarse hasta 24 horas.
  • Etapa 3: es en la que se expulsan las placentas; tiene que haber una placenta por cada feto expulsado y generalmente suelen aparecer unidos por el cordón umbilical pero en algunos casos pueden expulsarse de minutos a horas más tarde.

Una vez acabado el parto, tenemos que asegurarnos que la madre se hace cargo de los cachorros, lamiéndolos y permitiendo que mamen. Tenemos que estar a su lado pero sin molestarla, ya que si se sienten muy observadas algunas hembras pueden abandonar a los cachorros. La madre seguirá expulsando secreciones a través de la vagina durante 4 a 6 semanas, que pasarán a ser de color marrón o rojizo.

Cuando se confirma la gestación de la perra y la gata, se recomienda hacer una radiografía de control una semana antes de la fecha prevista de parto, para saber cuántos cachorros  llevan y estar prevenidos si aparecen problemas durante el parto.